Wat is de Toetskapstok niet?

Toetsen ontwikkelen
van hoge en consistente kwaliteit

De Toetskapstok wordt ingezet om de kwaliteit van toetsing en examinering te optimaliseren. Dat is een proces waarbij alleen een structurerend instrument niet voldoende is: aspecten als communicatie, samenwerking, de inzet van bepaalde waarden, de gehanteerde visie, de heersende cultuur, het beleggen van verantwoordelijkheden, zijn van groot belang en geen van alle vast te leggen in een instrument als de kapstok.