Voor wie is de Toetskapstok bedoeld?

Toetsen ontwikkelen
van hoge en consistente kwaliteit

Hoofdrolspeler in een toets of examen in het vmbo is natuurlijk de leerling, maar bij de totstandkoming van dat examen zijn er veel meer verschillende rollen te onderscheiden. Er is bijvoorbeeld de examensecretaris, de constructeur, de vaststeller, de examinator, de beoordelaar, de surveillant, en degene die de hele cyclus aanstuurt. Iedereen met een dergelijke rol kan ondersteuning vinden bij de Toetskapstok.