Hoe werkt de Toetskapstok?

Toetsen ontwikkelen
van hoge en consistente kwaliteit

Het cyclusmodel en de rollen

Het startpunt van de Toetskapstok vindt u op de startpagina. Daar staat het model van de Toetscyclus: de verschillende fases van de cyclus van toetsen of examineren in hun samenhang.

Links op die startpagina vindt u alle rollen in dat proces. Een klik op uw eigen rol maakt in het model meteen zichtbaar in welke fases u actief bent.

Wat gebeurt er in elke fase?

Elke fase in het model is aan te klikken. Hebt u de rol van constructeur, dan maakt of stelt u in opdracht de toets of het examen samen. U kunt op de startpagina die fase in het model aanklikken om inzicht te krijgen in het proces van die fase. Daar ziet u ook wat uw rol daarbij inhoudt.

Het pdca-schema: voorbereiden, uitvoeren, controleren en opleveren
Om het proces van elke fase in kaart te brengen, maakt de Toetskapstok gebruik van het zogenaamde pdca-model: plan, do, check, act, de stappen in een proces. Die termen zijn in de kapstok vertaald in resp. voorbereiden, uitvoeren, controleren en opleveren.

Voor elk van die stappen staat aangegeven wie erin actief is (welke rol), wat er door die persoon ondernomen wordt, en wat het resultaat van die acties is. (Voorbeeld)

Ondersteunende documenten en instrumenten

Bij veel stappen in een fase zijn ondersteunende documenten als checklists, voorbeelden en formats onmisbaar. Vanuit het schema van de fase kunt u daarom meteen doorklikken naar de ondersteunende instrumenten die daarin worden genoemd.