Informatie

Toetsen ontwikkelen
van hoge en consistente kwaliteit

De Toetskapstok is een ondersteunend instrument bij het ontwikkelen en uitvoeren van toetsen en examens in het vmbo-groen. Het instrument is door CINOP ontwikkeld in het kader van het Masterplan Kwaliteit vmbo-groen 2010-2013 van de AOC Raad, binnen het deelproject Toetsbeleid, en richt zich op verbetering en verankering van het toetsbeleid in het groene vmbo.

De Toetskapstok onderscheidt toetsen en examens. Met toetsen bedoelen we de toetsen die in de onderbouw gegeven worden en in het PTO staan (Programma van Toetsen in de Onderbouw). Met examens bedoelen we examens

in de bovenbouw die zijn opgenomen in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).