Toetsmatrijs

Toetsen ontwikkelen
van hoge en consistente kwaliteit
Wie?
Wat?
Met welk resultaat?
Voorbereiden
Examensecretaris / Toetscommissielid

a. Zet PTA of PTO klaar.
b. Zet de syllabus en het examenprogramma van leerwegen en het vak klaar.
c. Zet het toetsbeleid klaar.
d. Zet de benodigde materialen klaar.
e. Geeft opdracht aan de vakdocenten om een toetsmatrijs te construeren met bijbehorende planning.

  • Docenten hebben een constructieopdracht voor het opstellen van toetsmatrijzen met bijbehorende planning en beschikken hiervoor over de benodigde informatie.
Uitvoeren
Docent

a. Vult de toetsmatrijs in m.b.v. de checklist Vaststellen toetsmatrijs.

  • Ingevulde toetsmatrijs
Controleren
Vaststeller

a. Controleert de toetsmatrijs m.b.v. de checklist Vaststellen toetsmatrijs.
b. Trekt conclusies en noteert deze.

  • Toetsmatrijs staat ter vaststelling klaar.
Opleveren
Examensecretaris / Toetscommissielid / Vaststeller

a. Stelt toetsmatrijs vast.
a. Archiveert de toetsmatrijs.

  • Vastgestelde toetsmatrijs
  • Checklist Vaststellen toetsmatrijs is ingevuld en ondertekend.