PTA - PTO

Toetsen ontwikkelen
van hoge en consistente kwaliteit

Vooraf: zijn de bijbehorende beleidsvragen al beantwoord?

Informatie

  • Syllabi exameneenheden en kerndoelen leerwegen
  • Toetsbeleid
  • Examenreglement
Wie?
Wat?
Met welk resultaat?
Voorbereiden
Examensecretaris

a. Verzamelt informatie voor het opstellen van het PTA en PTO. b. Zet het benodigde materiaalklaar om PTA of PTO op te kunnen stellen. c. Geeft opdracht aan de vaksecties met bijbehorende planning om een PTA of PTO op te stellen.

  • Vaksecties hebben een constructieopdracht voor het opstellen van PTO en PTA met bijbehorende planning en beschikken hiervoor over de benodigde informatie.
Uitvoeren
Vaksectielid

a. Vullen het PTA en PTO in m.b.v. de checklist Vaststellen PTA / PTO (totaal of vakspecifiek).

  • Ingevuld PTA en PTO
Controleren
Vaststeller

a. Controleert de ingevulde PTA en PTO m.b.v. de checklist Vaststellen PTA / PTO(totaal of vakspecifiek).
b. Trekt conclusies en noteert deze.
c. Stelt het PTA en PTO bij op basis van de conclusies.

  • PTA en PTO staan ter vaststelling klaar.
Opleveren
Aanstuurder (Directeur / Teamleider) / Examencommissielid

a. Stelt het PTA en PTO vast.

  • Definitieve versie van het PTA en PTO.
  • Checklist Vaststellen PTA / PTO (totaal of vakspecifiek) is ingevuld en ondertekend.
Examensecretaris

a. Archiveert het PTA en PTO.