Inkoop / methode

Toetsen ontwikkelen
van hoge en consistente kwaliteit

Informatie

 • Toetsbeleid (waaronder de toetstechnische eisen)
 • Referentiekader
 • Syllabus en examenprogramma
 • PTO of PTA
 • Toetsmatrijs
 • Voorblad examen of toets
Wie?
Wat?
Met welk resultaat?
Voorbereiden
Examensecretaris / Toetscommissielid

a. Zet de benodigde materialen klaar.
b. Zet methodegebonden of ingekochte examen of toets klaar.
c. Controleer de aanwezigheid van de toetsmatrijs, geef anders de opdracht deze op te stellen.
d. Geeft opdracht aan de vakdocent om ingekocht examen of toets te controleren en aan te passen aan het vereiste format.

 • Docenten hebben opdracht om ingekochte examens en toetsen of delen hiervan te controleren en aan te passen aan het format met bijbehorende planning en beschikken hiervoor over de benodigde informatie.
Uitvoeren
Docent
a. Past ingekocht examen of toets aan vereist format van de school aan.
 • Ingekocht examen of toets is conform schooleisen.
Controleren
Vaststeller

a. Controleert toets of examen m.b.v. checklist Vaststellen methodegebonden of ingekochte toets of examen.
b. Trekt conclusies en noteert deze.

 • Ingekochte toets of examen staat ter vaststelling klaar.
Constructeur / Docent
a. Stelt toets of examen bij op basis van de conclusies.
Opleveren
Toetscommissielid / Vaststeller

a. Stelt methodegebonden of ingekochte toets of examen vast.

 • Vastgesteld examen of toets
 • Checklist Vaststellen methodegebonden of ingekochte toets of examen is ingevuld en ondertekend.
Examensecretaris
a. Archiveert methodegebonden of ingekochte toets of examen.