Evalueren

Toetsen ontwikkelen
van hoge en consistente kwaliteit
Vooraf: zijn de bijbehorende beleidsvragen al beantwoord?
Wie?
Wat?
Met welk resultaat?
Voorbereiden
Aanstuurder (Directeur / Teamleider)

a. Stelt met behulp van de checklist Stappen voor een evaluatieplan dit plan op. Baseer het evaluatieplan op het toezichtskader van de inspectie.

  • Evaluatieplan
Uitvoeren
Examensecretaris / Toetscommissielid

a. Verzamelt de benodigde informatie op basis van het evaluatieplan.
b. Verzamelt protocol voor zelfevaluatie van de inspectie.
c. Zet evaluatie in gang, geeft opdracht aan betrokkenen om informatie aan te leveren.
d. Verzamelt gegevens die uit de evaluatie komen.
e. Analyseert de gegevens uit de evaluatie.

  • Uitgevoerd evaluatieplan
Controleren
Aanstuurder (Directeur / Teamleider) / Examencommissielid / Toetscommissielid / Vaksectielid

a. Trekken gezamenlijk conclusies op basis van de analyse van de evaluatiegegevens.
b. Stellen gezamenlijk een verbeterplan op voor aanpassingen van het examen- of toetsproces en examen- of toetsproduct.
c. Stellen gezamenlijk een verbeterplan op voor aanpassingen van profielen examenfunctionarissen.
d. Stellen gezamenlijk een advies op voor deskundigheidsbevordering examenfunctionarissen

  • Verbeterplan voor het examen- of toetsproces en examen- of toetsproduct.
  • Verbeterplan voor aanpassingen profielen examenfunctionarissen.
  • Advies voor deskundigheidsbevordering examenfunctionarissen.
Opleveren
Aanstuurder (Directeur / Teamleider)

a. Maakt het verbeterplan definitief.
b. Informeert betrokkenen over het verbeterplan.

  • Verbeterplan voor het examen- of toetsproces en examen- en toetsproducten, inclusief deskundigheidsbevordering
  • Betrokkenen zijn geïnformeerd.