Diplomeren

Toetsen ontwikkelen
van hoge en consistente kwaliteit
Wie?
Wat?
Met welk resultaat?
Voorbereiden
Examensecretaris

a. Verzamelt noodzakelijke informatie uit de uitslagenlijst uit het leerlingvolgsysteem.
b. Zet PTA klaar.
c. Zet het overzicht van examenleerlingen klaar.
d. Zet het examenreglement klaar.
e. Zet de landelijke zak- slaagregeling klaar.
f. Zet de studiegids klaar.

Overzichten uitslag per individuele leerling.

Uitvoeren
Examensecretaris / Vaksectielid

a. Controleert per leerling of alle uitslagen binnen zijn.
b. Controleert per leerling of alle cijfers volgens het PTA er zijn.
c. Bepaalt per leerling of het diploma is behaald.
d. Stelt een voorlopig overzicht op van resultaten van leerlingen.
a. Print diploma’s van de behaalde examens.

Voorlopig totaal overzicht geslaagde en gezakte leerlingen

Controleren
Aanstuurder (Directeur / Teamleider) / Examensecretaris

a. Controleert het overzicht van geslaagde en gezakte leerlingen.
b. Controleert of de tekst op de diploma’s klopt en tekent de diploma’s.
a. Bepaalt het percentage geslaagde en gezakte leerlingen.

Definitief overzicht van geslaagde en gezakte leerlingen.
Diploma’s.
Overzicht van resultaat en rendement van de opleiding.

Opleveren
Aanstuurder (Directeur / Teamleider) / Examensecretaris

a. Archiveert het overzicht geslaagde en gezakte leerlingen.
a. Meldt rendement van de opleiding aan het team.

Teams zijn geïnformeerd over het rendement van de opleiding.