Construeren

Toetsen ontwikkelen
van hoge en consistente kwaliteit

Vooraf: zijn de bijbehorende beleidsvragen al beantwoord?

Informatie

 • Toetsbeleid (w.b. toetstechnische eisen)
 • Referentiekader
 • Syllabus en examenprogramma
 • PTO of PTA
 • Toetsmatrijs
 • Voorblad examen of toets
 • Format examen of toets
Wie?
Wat?
Met welk resultaat?
Voorbereiden
Examensecretaris / Toetscommissielid
a. Zet de benodigde materialen klaar.
b. Zet oude versies van toetsen en examens klaar.
c. Zet items voor een eigen toets of een examen van bijvoorbeeld Toetsplaza.nl klaar.
d. Geeft opdracht aan constructeurs, met bijbehorende planning, om een toets of examen te construeren.
 • Constructeurs hebben een constructieopdracht voor het opstellen van een toets of examen met bijbehorende planning en beschikken hiervoor over de benodigde informatie.
Uitvoeren
Constructeur
a. Construeert opgaven. b. Stelt de instructie voor de kandidaat op. c. Stelt de instructie voor de examinator op. d. Stelt een correctiemodel met cesuur en normering op. e. Stelt de condities voor afname op.
 • Volledig examen of toets conform de schooleisen
Controleren
Vaststeller
a. Controleert toets of examen m.b.v. checklist Vaststellen toets of examen (selecteer de juiste checklist).
b. Trekt conclusies en noteert deze.
 • Examen of toets staat ter vaststelling klaar.
Constructeur
a. Stelt toets of examen bij op basis van de conclusies.
Opleveren
Toetscommissielid / Vaststeller

a. Stelt toets of examen vast.

 • Vastgesteld examen of toets
 • Checklist Vaststellen toets of examen is ingevuld en ondertekend.
Examensecretaris
a. Archiveert toets of examen.