Beoordelen

Toetsen ontwikkelen
van hoge en consistente kwaliteit
Wie?
Wat?
Met welk resultaat?
Voorbereiden
Examinator

a. Beschikt over de juiste materialen om te kunnen beoordelen.
b. Zet voor elke kandidaat een antwoordblad of beoordelingslijst klaar.
c. Zet correctievoorschrift (antwoordmodel, puntentoekenning, weging en cesuur) klaar.
d. Zet de instructie voor de examinator klaar over hoe de beoordeling te verwerken.
e. Zet het formulier Protocol beoordelen van het examen of de toets klaar.

 • De examinator beschikt over de benodigde materialen om het examen of de toets te kunnen beoordelen.
Uitvoeren
Examinator

a. Beoordeelt examen of toets m.b.v. het correctievoorschrift of de beoordelingslijst.
b. Bepaalt de voorlopige cesuur (indien onderdeel toetsbeleid).
c. Legt de voorlopige uitslag van examen of toets vast in het leerlingvolgsysteem.
d. Legt bevindingen n.a.v. de beoordeling van examenproducten vast.

 • De voorlopige cesuur is bepaald.
 • De voorlopige uitslag is vastgelegd.
 • De bevindingen t.a.v. de examenproducten zijn vastgelegd.
Controleren
Examensecretaris
a. Evalueert de bevindingen n.a.v. de beoordeling van examenproducten.
b. Formuleert conclusies uit deze evaluatie en stelt een advies op t.a.v. de aanpassing van de cesuur.
 • Evaluatiegegevens van het examen of de toets
 • Conclusie en advies voor aanpassingen van de cesuur
Opleveren
Examensecretaris

a. Bepaalt de definitieve cesuur.
b. Stelt een overzicht op van de definitieve uitslag per kandidaat.
c. Legt de uitslag van examen of toets vast.
d. Archiveert examen- of toetsmateriaal.
e. Draagt evaluatiegegevens over aan de toetscommissie

 • De definitieve cesuur
 • De uitslagenlijst van leerlingen is verwerkt in het leerlingvolgsysteem.
 • Het examen- en toetsmateriaal is gearchiveerd.
 • De evaluatiegegevens van examen of toets zijn overgedragen.
Docent

a. Maakt de uitslag van examen of toets bekend en legt hem vast.

 • De definitieve cesuur
 • De uitslagenlijst van leerlingen is verwerkt in het leerlingvolgsysteem.
 • Het examen- en toetsmateriaal is gearchiveerd.
 • De evaluatiegegevens van examen of toets zijn overgedragen.