Beleid & organisatie

Toetsen ontwikkelen
van hoge en consistente kwaliteit

Vooraf: zijn de bijbehorende beleidsvragen beantwoord?

Informatie

 • Toezichtskader van inspectie
 • Document huidige toetsbeleid
 • Kwaliteitshandboek examineren
 • Examenreglement
 • Huidig organogram examenorganisatie
 • Verbeterplan afgelopen periode
Wie?
Wat?
Met welk resultaat?
Voorbereiden
Examensecretaris

a. Verzamelt de benodigde informatie voor de vergadering (toetscommissie).
b. Zet de benodigde materialen voor overleg klaar.
c. Maakt een planning voor het uitvoeren om examenbeleid en - organisatie te actualiseren op centraal niveau en op vestigingsniveau.

 • Plan van aanpak voor de aanscherping van toetsbeleid en examenorganisatie, inclusief planning
Uitvoeren
Aanstuurder (Directeur / Teamleider) / Examensecretaris / Stafmedewerker

a. Stellen gezamenlijk het toetsbeleid bij met behulp van het plan van aanpak en ontwerpvragen.
b. Stellen gezamenlijk het examenreglement bij.
c. Stellen gezamenlijk het examenorganogram bij.
d. Stellen gezamenlijk het kwaliteitshandboek examineren bij.

 • Aangescherpt toetsbeleid
 • Aangescherpt examenreglement
 • Voorstel voor aanpassing van de examenorganisatie
 • Aangescherpt kwaliteitshandboek examineren
Stafmedewerker

a. Verwerkt op papier wat gezamenlijk is vastgesteld.

Controleren
Aanstuurder (Directeur / Teamleider)
b. Controleert de aangescherpte documenten aan de hand van het verbeterplan uit de vorige evaluatie. c. Controleert de aangescherpte documenten aan de hand van het toezichtskader van de inspectie.
 • Aangescherpte documenten voldoen aan het verbeterplan van de vorige evaluatie en het toezichtskader van de inspectie en zijn daarmee actueel.
Opleveren
Aanstuurder (Directeur / Teamleider)

a. Stelt toetsbeleid, examenreglement, examenorganogram en kwaliteitshandboek examineren definitief vast.

b. Richt de examenorganisatie in. c. Presenteert de opbrengsten aan betrokkenen. d. Stelt de nieuwe versie van het verbeterplan vast.
 • Nieuwe versie van het verbeterplan, kwaliteitshandboek examinering, examenreglement en toetsbeleid, die goedgekeurd zijn
 • Actueel examenorganogram
 • Geïnformeerde betrokkenen
Examensecretaris
a. Archiveert de aangescherpte documenten en andere relevante documenten.

Documenten